strona główna | linki

Akty prawne:

Ustawa o transporcie drogowym
Konwencja CMR
Konwencja ADR
Konwencja TIR

Linki do innych stron:

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego
Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników
Drogowych w Polsce

kursy walut